Kultura sećanja povodom jednog davnog ugovora? Šta može da nam kaže taj  slučajno pronađen dokument – ugovor iz 1924. godine (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca) zaključen između komande Kosovsko Mitrovačkog vojnog  okruga s jedne strane i liferanta tj. dobavljača hleba za vojsku ovog garnizona? Neka svako  pronađe svoj odgovor ili pristupi ozbiljnijoj analizi vremena i aktera. Dokument/foto: Manja Holodkov

IMG_5618

Hleb treba da je od čistog pšeničnog prosejanog brašna, dovoljno slan i svagda dobro pečen i da je posle 24 sata od pečenja težak  1000 grama, ne sme biti budjav i ni sa kakvim dodacima.

Kora mora biti mrko žute boje i glatka,  ne sme biti nagorela. Donja  kora treba da je ravna i u obliku kruga, a gornja u obliku  svoda i jedna i druga treba da su sladunjavog ukusa.

Ispod kore ne sme biti povećih šupljina, niti da je hleb podmehuren.

Sredina treba da je šupljikava, šupljine treba da su primetne i ravnomerne celom sredinom, na ukus treba sredina da je umereno slana, prijatna, kisela i ne sma biti gorka niti zaudarati na plesan, užeženu mast i t.d. i kada se seče ne sme se lepiti na nož.

Ne sme imati nikakvih  tamnih pega ni mesta plavičasta ili suro plave boje.

Da je elastična i kada se sredina pritisne ili steže, da se potpuno vrati u pređašnju zapreminu, a da se usled pritiska ne raspukne.

Brašno od koga bude nabavljač hleb za vojsku tražio ima odgovarati tipu jednoličnog brašna 80 odsto i da će se u slučaju spora o kakvoći, čistoći i beloći hleba, predvidjena količina hleba preraditi i prosejati tako da se ista količina samlevene pšenice proseje i izdvoji 80 kila brašna za utvrđivanje mustre hleba.

IMG_5623

U sporovima da li u hlebu ima suviše nedozvoljene količine peska ili otpadaka od kamena pri mlevenju pšenice, konstatovaće se žvakanjem hleba, pa ako ima peska  u tolikoj količini da hleb pod zubima ruska, ma i najmanje, neće se primati i smatraće se da ne odgovara uslovu.

Ako se u mestu ne raspolaže mlinom, ili spravama kojim bi odvojili iz pšenice pre mlevenja predvidjenih 2 kilograma kukolja, onda će se ovaj samleti u brašno, ili prilikom sejanja brašna mesto ovih 2 kg kukolja  odvajaće se 4 kg mekinja.

Potrebnu količinu pšenice i sprave – mlin za ovu probu i preradu stavlja komisiji na raspoloženje nabavljač o svom trošku; u protivnom ocena komisijska obavezna je za obe strane.

U svim redovnim prilikama izdavaće se vojnicima hleb koji se peče na 24 sata ranije, dakle današnji za sutradan, u vanrednim prilikama (za vreme putovanja) rata i t.d. može se izdavati hleb od više dana, a najviše hleb koji je pečen pre pet dana.

U takvim prilikama odobrava se manjak u težini i to: drugog dana po pečenju 5 grama, trećeg 10 grama, četvrtog do 15 i petog do 20 grama.

Za sigurnost isporuke nabavljač polaže na kasi Kos. Mitrovačkog vojnog okruga na ime kaucije sumu od …. dinara.

Isplata po propisanim i taksiranim po zakonu o taksama računima u dinarskoj moneti.

IMG_5619

Ako nabavljač  ne bi mogao ili ne bi hteo napred označenu količinu hleba u odeđenim rokovima isporučiti, onda će vojna vlast sa nabavljačem raskinuti ugovor na štetu nabavljača u kom slučaju nabavljač će izgubiti svu, ili srazmeran deo kaucije, što će zavisiti od toga da li je i u koliko isporuku izvršio ili nije.

Rešenje vojne vlasti  o raskidu ugovora i gubitku  kaucije izvršno je  i ne mora se sudskim putem pribavljati, niti nabavljač u pravu da kauciju sudskim ili ma kojim drugim putem traži radi povraćaja.

U svakom slučaju vojna vlast koja ovu licitaciju bude odobrila  ima pravo narediti da se sva, na vreme neisporučena količina hleba kupi od drugih lica, na načine koji po državne imovine i kasu najkorisniji budu, a na štetu nabavljačevu.

Prema rešenju Ekonomsko – Finansijskog komiteta od 10. maja 1920. godine i prema rešenju Centralne Direkcije neposrednih poreza od 20. juna 1920. odlučeno je  da svi liferanti za nabavke za račun Državni imaju platiti taksu propisanu T. br. 124 Zakona o taksama kao i 1{8c86a26d3dbe2d92cfeae697a247edc21eefe105beac0103fd9ff4408f020903} obrtnog poreza iz čl. 69 Zakona o neposrednim porezima od ugovorene sume i 1{8c86a26d3dbe2d92cfeae697a247edc21eefe105beac0103fd9ff4408f020903} za nabavljačku zadrugu.

Pored obaveza predviđenih ovim uslovima, za nabavljača ostaju u važnosti i sve one koje propisuje Zakon o Državnom računovodstvu, Zakon o nabavkama vojnih potreba, Zakon o taksama sa svima izmenama, kao i opšte obaveze ovoga rada označene u Građanskom Zakoniku.

Nabavljač odriče prava traženja povećanja cene po čl. 84 Zakona o Državnom Računovodstvu.

Ugovorena taksa naplaćuje se po T.br.24 Zakona o Taksama.

Korzoportal NAPOMENA: ovaj ugovor pronašli su naslednici/porodica tadašnjeg magistra farmacije, apotekara J.P. koji je u to vreme vodio  sanitetske poslove u Kosovsko – mitrovačkom vojnom garnizonu.

PROČITAJTE I: jovo-simisic-stari-bezanijski-aerodrom-i-milutin-milankovicdorde-milovanovic-stara-radnicka-kolonija-u-kragujevcuzlatko-uzelac-barokni-grad-tvrdava-pancevovladimir-stojanovic-odzaci-industrijsko-naslede

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *